Współczesna polska szkoła zmienia się równie szybko jak świat w kontekście którego przyszło jej funkcjonować. Metody pracy pedagogicznej, które sprawdzały się jeszcze kilkanaście lat temu w wielu przypadkach nie działają lub efekt ich działań jest daleki od oczekiwań nauczyciela.

Wychodzimy z założenia, że nie ma cudownej recepty, leku, modelu, których nauczenie się i wdrożenie sprawi, że z dnia na dzień problemy w polskiej szkole zostaną rozwiązane.
Jesteśmy natomiast przekonani z doświadczenia, że są narzędzia, które znacząco mogą ułatwić nauczycielom pracę z uczniami, ale też komunikację z ich rodzicami.

Konkretnym przykładem takiego narzędzia jest coaching, który jest całą filozofią budowania efektywnej i opartej na mocnych fundamentach relacji z ludźmi.

Proponowany przez Nas kurs coachingowy skierowany jest do wychowawców, ale również nauczycieli i pedagogów, którego celem jest podniesienie ich efektywności osobistej, zawodowej, a tym samym ułatwienie pracy z dziećmi, przełożonej na dobre wyniki w nauce.

Coaching stanowi niezbędne narzędzie pracy dla nauczycieli. Jednak by okazało się ono pomocne, należy nauczyć się jego właściwego stosowania.

Dlatego zachęcamy podczas trwania kursu do zgłębiania wiedzy coachingowej poprzez uczestnictwo w praktycznych warsztatach, które pomogą usystematyzować

i uzupełnić posiadane już informacje tak, by w parze z podjętymi działaniami szła również ich wysoka jakość wychowawcza.

Wychowawcy – coachowie osiągają lepsze rezultaty w swojej pracy, posiadają wyższe zdolności komunikacyjne, oraz wiedzę na temat skutecznych metod pracy

z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy:

Szkoła adresowana jest do osób:

 • nauczycieli i dyrektorów szkół,
 • wychowawców i osób pracujących z dziećmi szkolnymi i młodzieżą,
 • psychologów (w tym psychologów szkolnych),
 • przyszłych wychowawców i nauczycieli
 • rodziców,
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie
 • inne osoby, których zadaniem jest wsparcie innych ludzi w rozwijaniu kompetencji i osiąganiu celów lub są zainteresowane auto coachingiem

i rozwojem osobistym.

Program kursu:

 1. Czym jest coaching? – omówienie najważniejszych nurtów
 2. Czym jest, a czym nie jest coaching – 11 kompetencji coacha.
 3. Miejsce coachingu w edukacji
 4. Kompetencje coachingowe – Warsztat umiejętności komunikacyjnych. Radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami i reakcjami. 
 5. Ustanawianie celów w coachingu – sprawdzanie za pomocą metody SMART
 6. Warsztat coacha – aktywne słuchanie, odkrywanie wewnętrznych zasobów nauczyciela i ucznia, pytania zamiast gotowych odpowiedzi
 7. Nauczyciel jako trener osobisty – nowa postawa wobec ucznia
 8. Style myślenia ucznia i nauczyciela.
 9. Proces wsparcia – samoocena, informacja zwrotna, planowanie własnego rozwoju
 10. Trudności w pracy coacha
 11. Rozwiązywanie konfliktów.
 12. Poradnik praktyczny: jak wprowadzić coaching w swojej klasie
 13. Trening umiejętności w kontekście własnej praktyki nauczycielskiej

Po ukończeniu kursu uczestnicy/uczestniczki:

 • będą znali i umieli zastosować wybrane narzędzia i techniki coachingowe

w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami;

 • przygotują własne scenariusze lekcji, zajęć, spotkań z użyciem wybranych technik i narzędzi coachingowych;
 • Poznają praktyczne możliwości i sposoby wykorzystania metody coachingowej w pracy zawodowej: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa szkolenia, trenera, edukatora.
 • Zdobędą umiejętność prowadzenia sesji coachingowej według jednego

z wybranych modeli i w sposób bezpieczny dla osoby coachowanej.

 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY