Kwalifikacja ESPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Nauka  Szkole Policealnej CANOVA w Krakow da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: podstawy psychologii i socjologii, elementy anatomii i patologii człowieka, język migowy, czynności opiekuńcze, wsparcie osoby niepełnosprawnej, język obcy w pomocy społecznej. Kształcenie zawodowe praktyczne: umiejętności opiekuńcze, terapia zajęciowa i aktywizacja. Podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Dla słuchaczy kierunku ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,  którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oferujemy program rozszerzony o zajęcia z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Zawód  Asystent osoby niepełnosprawnej stwarza szerokie możliwości pracy. Szkoła Policealna CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną ale także  praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa dwa  semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. 

Poszukiwani są ASYSTENCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

Perspektywy pracy 

  • sanatoria
  • hospicja
  • szpitale
  • domy opieki społecznej
  • ośrodki rehabilitacyjne
  • domy późnej starości
  • zatrudnienie u osoby prywatnej

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

www.canova.pl

          plakat_A3_medic                                                                                                                     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY