Kwalifikacja Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Nauka  Szkole Policealnej CANOVA w Krakow da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: podstawy psychologii i socjologii, elementy anatomii i patologii człowieka, język migowy, czynności opiekuńcze, wsparcie osoby niepełnosprawnej, język obcy w pomocy społecznej. Kształcenie zawodowe praktyczne: umiejętności opiekuńcze, terapia zajęciowa i aktywizacja. Podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Dla słuchaczy kierunku ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,  którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oferujemy program rozszerzony o zajęcia z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Zawód  Asystent osoby niepełnosprawnej stwarza szerokie możliwości pracy. Szkoła Policealna CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną ale także  praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa dwa  semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. 

Poszukiwani są ASYSTENCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

Perspektywy pracy 

 • sanatoria
 • hospicja
 • szpitale
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • domy późnej starości
 • zatrudnienie u osoby prywatnej

Koszty nauki

brak opłat za egzamin zawodowy,

brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

System zaoczny NAUKA ZA DARMO!

 • wpisowe – O
  program podstawowy – O zł
  program rozszerzony – PROMOCJA 45.00 zł miesięcznie

www.canova.pl

          plakat_A3_medic                                                                                                                     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY