Cena: 2100,00 zł  Szkoła posiada bezpłatny parking.

W cenę kursu wliczono wszystkie materiały szkoleniowe, kawę, herbatę

Czas trwania: 66 h dydaktycznych

Program nauczania

KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I i II stopnia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik szkolenia zna i rozumie:
Podstawowe zagadnienia z anatomii funkcjonalnej : układ kostny, układ miesniowy
Historie masażu, cechy psychofizyczne masażysty, organizację gabinetu
Zasady BHP pracy masażysty
Zasady wykonywania masażu klasycznego
Techniki stosowane w masażu klasycznym
Wpływ masażu na organizm
Masaż klasyczny kończyny górnej
Masaż palców I śródręcza
Masaż stawu nadgarstkowego
Masaż przedramienia
Masaż stawu łokciowego
Masaż ramienia
Masaż stawu barowego
Masaż klasyczny grzbietu i kręgosłupa
Masaż klasyczny mięśnia czworobocznego grzbietu
Masaż klasyczny kończyny dolnej
Masaż palców I śródstopia
Masaż stawu skokowego
Masaż podudzia
Masaż stawu kolanowego
Masaż uda
Masaż stawu biodrowego
Masaż klasyczny powłok brzusznych
Przykłady masażu w jednostkach chorobowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Centrum Kształcenia CANOVA oraz zaświadczenie MEN.
centrum kształcenia Canova Ponieważ piękno jest pożądane

Program nauczania jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. i podlega ochronie zgodnie z ustawą o „prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.