Cena: 650,00 zł  Szkoła posiada bezpłatny parking.

W cenę kursu wliczono wszystkie materiały szkoleniowe, kawę, herbatę

Czas trwania: 8 h dydaktyczne

Program nauczania

1 Higiena pracy
2 Henna rzęs i brwi
3 Przygotowanie stanowiska pracy
4 Zalecenia i przeciwwskazania do przedłużania rzęs
5 Wykonywanie zabiegu przedłużania i zagęszczania rzęs 1:1
6 Zakończenie zabiegu i dalsze wskazówki dla klientki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Centrum Kształcenia CANOVA oraz zaświadczenie MEN.
centrum kształcenia Canova Ponieważ piękno jest pożądane

Program nauczania jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. i podlega ochronie zgodnie z ustawą o „prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.

 www.canova.pl