Kwalifikacja FRK.04  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Od prawie 20 lat rynek usług w branży zdrowia i urody  jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie. Zarówno kobiety jak i mężczyźni pragną dbać o własny wygląd, dlatego coraz częściej korzystają z usług salonów piękności oraz ośrodków SPA& wellness.

Nauka w  Policealnej Szkole  Kosmetycznej CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym,  podstawy anatomii i fizjologii, podstawy dermatologii, kosmetyka, preparatyka kosmetyczna, podstawy fizykoterapii, podstawy zdrowego żywienia, język obcy zawodowy, komunikacja społeczna i podstawy marketingu, informatyka w kosmetyce, pracownia makijażu i stylizacja, pracownia masażu kosmetycznego, pracownia kosmetyki twarzy, pracownia kosmetyki ciała, pracownia kosmetyki dłoni i stóp, pracownia fizykoterapii, pierwsza pomoc przedmedyczna,  podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej. 

Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Policealna Szkoła Kosmetyczna CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa cztery semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Poszukiwane są kosmetyczki z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 2 lata tj. 4 semestry

Perspektywy pracy

  • gabinety i salony kosmetyczne
  • ośrodki SPA& wellness
  • firmy kosmetyczne
  • studia stylizacji
  • lub otworzenie własnej działalności w wymienionym powyżej zakresie

Któż z nas nie chciałby zdobywać umiejętności, które może wykorzystać zarówno w celach zarobkowych jak i dla własnej przyjemności?

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

  www.canova.pl                                                                                          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY