Kwalifikacja Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych.

Nauka w Szkole Policealnej CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: podstawy psychologii, wybrane zagadnienia z socjologii, teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka, organizacja opieki środowiskowej, język obcy w pomocy społecznej, język migowy. Kształcenie zawodowe praktyczne: opieka i pielęgnacja człowieka,  aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych. Podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.
Dla słuchaczy kierunku OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oferujemy program rozszerzony o zajęcia z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Zawód opiekunka środowiskowa  stwarza szerokie możliwości pracy. Szkoła Policealna  CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną ale także  praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa dwa  semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA.

Poszukiwane są OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

Perspektywy pracy 

  •  domy pomocy społecznej
  • ośrodki pomocy społecznej
  • instytucje opiekuńcze
  • własna działalność gospodarcza

Koszty nauki

brak opłat za egzamin zawodowy,

brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

System zaoczny NAUKA ZA DARMO!

  •  wpisowe – O zł promocja !!!
    program podstawowy – O zł  promocja  !!!
    program rozszerzony – PROMOCJA 45.00 zł miesięcznie, łącznie czesne za semestr 225,00 zł,

www.canova.pl

                                                                                                                               

                                                                                      FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWYplakat_A3_medic