Cena: 1200,00 zł Szkoła posiada bezpłatny parking.

W cenę kursu wliczono wszystkie materiały szkoleniowe, kawę, herbatę.

Czas trwania: 16 h dydaktycznych

Program nauczania

I. Charakterystyka sprzętu do stylizacji fryzur okolicznościowych.

II. Przygotowanie włosów do upięć.

III. Upięcia klasyczne.

IV. Awanagardowe techniki upięć.

V. Warkocze i plecionki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

centrum kształcenia Canova Ponieważ piękno jest pożądane

Program nauczania jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. i podlega ochronie zgodnie z ustawą o „prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.