Zapisy do szkoły

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów.
Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
 • wysłanie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie podania w sekretariacie szkoły


Zapisy na kursy

Warunki rekrutacji

 • wysłanie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie podania w sekretariacie
 • wpłata zaliczki w wysokości 20 % ceny wybranego kursu na rachunek bankowy
  78 2340 0009 0350 2160 0000 0132
  Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. ( tytułem zaliczka za kurs ),
  pozostałą kwotę należy wpłacić przed zakończeniem kursu na podany powyżej rachunek