Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o.

Skorzystaj z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Al. Dembowskiego 12    
30 – 540 Kraków
e-mail: biuro@canova.pl
telefon: (012) 656 21 35
Sekretariat czynny 09:00 – 17:00

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000300783
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
NIP: 6792967139
REGON: 120648840

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00045/2008

nr rachunku bankowego 78 2340 0009 0350 2160 0000 0132

 

Centrum Kształcenia CANOVA w Krakowie: znajduje się w nie dalekiej odległości od Rynku Podgórskiego, dogodny dojazd z każdego miejsca w Krakowie.

Przystanek  Plac bohaterów getta.
Przystanek  Korona.
Przystanek  Autobusy do przystanku „Korona”

Przystanek  „Dworzec Główny”  Średni czas dojazdu to 10 minut (wysiadamy na przystanku „Plac Bohaterów Getta” – 5 przystanków)

Przystanek  Dworzec Główny Tunel” – wsiadamy do tramwaju nr. 50 lub 51 (w kierunku Rondo Mogilskie). Średni czas podróży to ok. 15 minut. Wysiadamy na przystanku „Plac Bohaterów Getta” (7. przystanków).

Przystanek Lubicz – wsiadamy do tramwaju nr.10 Średni czas dojazdu  to 10 minut. Wysiadamy na przystanku Korona  (5. przystanków).   

www.canova.pl