Cena: 600,00 zł Szkoła posiada bezpłatny parking.                                                                                               

W cenę kursu wliczono wszystkie materiały szkoleniowe

Program nauczania

Ogólne zagadnienia teoretyczne

  1. Regulacje prawne ochrony zdrowia
  2. Zarys patofizjologii
  3. Finansowanie usług medycznych – świadczenia zdrowotne
  4.  Rejestracja pacjenta
  5. Prowadzenie dokumentacji medycznej i jej archiwizacja
  6. Obsługa trudnego pacjenta
  7. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  8. Etyka zawodowa

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Centrum Kształcenia CANOVA oraz zaświadczenie MEN.
centrum kształcenia Canova

Program nauczania jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. i podlega ochronie zgodnie z ustawą o „prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.