Sama wiedza ma niewielkie znaczenie, dopóki nie zostanie wdrożona w życie.”

Dla kogo

Zajęcia skierowane są do osób pracujących w służbie zdrowia zarówno w prywatnej jak i państwowej. Program skierowany jest do wszystkich osób mających do czynienia z pacjentem: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, położna, inny personel medyczny  pragnący nabyć i poszerzyć swoje umiejętności pracy z pacjentemo narzędzia coachingowe. Dla wszystkich którzy chcą poprawić swoją zdolność komunikowania się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Adresatami są również studenci, absolwenci studiów wyższych, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z pacjentem i jego rodziną, w trudnym doświadczeniu jakim jest choroba, ale również śmierć.

Program:

 • Czym jest coaching? – omówienie najważniejszych nurtów
 • Miejsce coachingu w medycynie
 • Psychologia w coachingu . Podejście holistyczne do pracy nad ciałem i umysłem
 • Kompetencje coachingowe – Komunikacja z pacjentem. Radzenie sobie

z wymagającymi sytuacjami i reakcjami.

 • Więź jako czynnik wspierający pracę z pacjentem. 
 • Narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem –  w poszukiwaniu motywacji pacjenta.
 • Coachingowy model  pracy z pacjentem  – budowanie zaufania pacjenta do pracy coachingowej.
 • Racjonalna Terapia Zachowań – praca z rodziną i pacjentem terminalnie chorym
 • Kompentecje coachingowe – Komunikacja z rodziną. Radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami i reakcjami. 
 • Elementy Terapii Simontona – u chorych na choroby nieuleczalne.
 • Praca z zaburzeniami lękowymi i traumą
 • Praca z żałobą.
 • Techniki relaksacyjne w medycynie.

Łączna liczba godzin: 160 h

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w sobotę i w niedzielę.

Atuty

 • poznanie metodologii coachingu, opartego na standardach i etyce ICF
 • poznanie metod coachingowych w pracy z pacjentem oraz jego najbliższym otoczeniem
 • poznanie zagadnień związanych z psychologią zdrowia
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • w trakcie studiów coachowie motywują słuchaczy do prowadzenia pracy z pacjentem metodą coachingu
 • możliwość wieloaspektowego podejścia do pacjenta i jego rodziny 

Cel studiów

 • Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw psychologii zdrowia
 • Zdobycie wiedzy  z zakresu umiejętności interpersonalnych pozwalających wspierać  pacjentów i  ich rodziny
 • Nauczenie się adekwatnej komunikacji z pacjentem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących używania narzędzi coachingowych

w relacji z pacjentem i jego rodziną

 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy w służbie zdrowia.
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i poznanie różnych technik relaksacyjnych w sytuacjach granicznych.

 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY