Witamy na stronie Centrum Kształcenia CANOVA

Pragniemy dać Państwu możliwość zdobycia interesującego, perspektywicznego i dobrze płatnego zawodu.
Naszą misję realizujemy w formie kursów, warsztatów oraz szkoły policealnej dla dorosłych. Nasze atuty to

 • nowoczesność
 • profesjonalizm
 • rzetelność
 • fachowość

 Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego Centrum Kształcenia CANOVA

Policealna Szkoła CANOVA w Krakowie kształci w zawodach:

 • technik administracji
 • technik usług kosmetycznych  
 • technik usług fryzjerskich
 • florysta
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun osoby starszej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun w domu pomocy społecznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka trwa jeden rok lub dwa lata i dzieli się na dwa lub cztery semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym (od poniedziałku do czwartku) lub zaocznym (w soboty i niedziele co dwa tygodnie).

Absolwent naszego studium otrzyma świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplom z tytułem zawodowym odpowiednio: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, florysta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej oraz suplement w języku polskim i angielskim.

 Szkoła Policealna  CANOVA w Krakowie to zajęcia na europejskim poziomie, gdzie słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do sprostania wymaganiom na

Zapewniamy

 • wykwalifikowaną kadrę specjalistów teoretyków i praktyków
 • profesjonalną bazę dydaktyczną
 • noclegi dla słuchaczy szkoły w trybie zaocznym w konkurencyjnych cenach
 • dodatkowe szkolenia z możliwością uzyskania dyplomu/certyfikatu
 • profesjonalne materiały
 • stałe czesne przez dwa lata nauki
 • doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, jak również w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej

Warunki rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 2. 2 zdjęcia
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
 4. dowód osobisty do wglądu
 5. podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkoły) lub formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

plakat_A3_medicplakat_A3plakat_A3_adminplakat_A3_fryzplakat_A3_florplakat_A3_kosm