Kwalifikacja MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Nauka w  Policealnej Szkole  CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarys anatomii i patofizjologii, materiałoznawstwo, organizacja w ochronie zdrowia, pierwsza pomoc, język obcy w stomatologii język migowy, ergonomia w stomatologii, komunikacja interpersonalna, technologie informatyczne, asystowanie lekarzowi dentyście, przygotowanie gabinetu dentystycznego, prowadzenie dokumentacji gabinetu stomatologicznego,  podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Zawód asystentki stomatologicznej stwarza szerokie możliwości pracy. Policealna Szkoła CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa 1rok 2 semestry , w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
Asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i języku angielskim.

Poszukiwane są Asystentki stomatologiczne z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

Perspektywy pracy

  • gabinety profilaktyki zdrowotnej
  • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu stomatologicznego
  • prywatne gabinety stomatologiczne
  • poradnie i kliniki dentystyczne
  • hurtownie stomatologiczne

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

www.canova.pl


 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY