Kwalifikacja Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Nauka w  Policealnej Szkole  CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Podstawy działalność gospodarczej w ochronie zdrowia, zarys anatomi patofizjologii i pierwsza pomoc, farmakoterapia stomatologiczna,działalność zawodowa asystentki stomatologicznej, dokumentacja medyczna w stomatologii, język obcy w stomatologii, język migowy, asystowanie lekarzowi dentyście, prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii, trening umiejętności społecznych.

Dla osób zamierzających w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą, przydatne okażą się zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, a także bezpłatne porady .

Jednak aby zostać cenioną asystentką stomatologiczną ważna jest również ambicja, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, wzbudzanie zaufania i sympatii, dlatego oferujemy również zajęcia z psychologii.

Zawód asystentki stomatologicznej stwarza szerokie możliwości pracy. Policealna Szkoła CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa 1rok 2 semestry , w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
Asystentka stomatologiczna

Poszukiwane są Asystentki stomatologiczne z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 1 rok tj. 2 semestry

Perspektywy pracy

  • gabinety profilaktyki zdrowotnej
  • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu stomatologicznego
  • prywatne gabinety stomatologiczne
  • poradnie i kliniki dentystyczne
  • hurtownie stomatologiczne

 

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,

brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.

System zaoczny NAUKA ZA DARMO!

  • wpisowe 0 zł

 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY