Kwalifikacja MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Kwalifikacja MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

NAUKA ZA DARMO!

Nauka w  Policealnej Szkole  CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarys anatomii i patofizjologii, materiałoznawstwo, organizacja w ochronie zdrowia, pierwsza pomoc, język obcy w stomatologii język migowy, ergonomia w stomatologii, komunikacja interpersonalna, technologie informatyczne, asystowanie lekarzowi dentyście, przygotowanie gabinetu dentystycznego, prowadzenie dokumentacji gabinetu stomatologicznego,  podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Zawód asystentki stomatologicznej stwarza szerokie możliwości pracy. Policealna Szkoła CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa 1rok 2 semestry , w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
Asystentka stomatologiczna

Poszukiwane są Asystentki stomatologiczne z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 1 rok tj. 2 semestry

Perspektywy pracy

  • gabinety profilaktyki zdrowotnej
  • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu stomatologicznego
  • prywatne gabinety stomatologiczne
  • poradnie i kliniki dentystyczne
  • hurtownie stomatologiczne

 

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,

brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.

System dzienny NAUKA ZA DARMO!

  • wpisowe – 0 zł
  • czesne –  0 zł

  www.canova.pl


 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY