NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Nauka w  Szkole Policealnej  CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, postępowanie w administracji, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa administracyjnego,  wykonywanie pracy biurowej, podstawy prawa administracyjnego, podstawy prawa pracy.

Nauka trwa cztery  semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem Technik administracji.

Poszukiwani są technicy administracji z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 2 lata tj. 4 semestry

Perspektywy pracy 

  • urzędach wojewódzkich
  • urzędach skarbowych
  • sądach
  • organizacje społeczne
  • administracja rządowe
  • przedsiębiorstwa

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

 

www.canova.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplakat_A3_admin