Kwalifikacji MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia:

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Nauka w  Policealnej Szkole  CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Podstawy działalności zawodowej, język obcy w stomatologii , język migowy, anatomia z propedeutyką zdrowia, pierwsza pomoc, asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych, asystowanie podczas zabiegów stomatologicznych, współdziałanie z lekarzem podczas wykonywania zabiegów, prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego, wykonywanie badań i zabiegów profilaktyczno leczniczych , edukacja w zakresie promocji zdrowia.

Dla osób zamierzających w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą, przydatne okażą się zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, a także bezpłatne porady.

Jednak aby zostać cenioną higienistką stomatologiczna ważna jest również ambicja, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, wzbudzanie zaufania i sympatii, dlatego oferujemy również zajęcia z psychologii.

Zawód higienistki stomatologicznej stwarza szerokie możliwości pracy. Policealna Szkoła CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa cztery semestry , w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
Higienistka stomatologiczna.

Poszukiwane są Higienistki stomatologiczne z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 2 lata tj. 4 semestry

Perspektywy pracy

  • gabinety profilaktyki zdrowotnej
  • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu stomatologicznego
  • prywatne gabinety stomatologiczne
  • poradnie i kliniki dentystyczne
  • możliwość wykonywania samodzielnych zabiegów profilaktycznych
  • hurtownie stomatologiczne

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

 

 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY