Kwalifikacji MED. 14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

NAUKA ZA DARMO!

Nauka w  Policealnej Szkole  CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Opieka nad osobą chorą ,zarys anatomii ,fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zdrowie publiczne, zarys psychologii i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia (Język angielski), język migowy, komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia, zabiegi,higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.

Dla osób które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej a zamierzających w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą, przydatne okażą się zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, a także bezpłatne porady.

Jednak aby zostać cenionym opiekun medyczny ważna jest również ambicja, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, wzbudzanie zaufania i sympatii, dlatego oferujemy również zajęcia z psychologii.

Zawód opiekun medyczny stwarza szerokie możliwości pracy. Policealna Szkoła CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa dwa semestry , w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
Opiekun medyczny

Poszukiwane są opiekun medyczny z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki:  3 semestry

Perspektywy pracy

  • placówki pomocy społecznej
  • zakłady opiekuńczo- lecznicze
  • szpitale
  • ośrodkach i domach pomocy społecznej
  • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

 

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,

brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczenia do ZUS-u i WKU.

 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY