Cena: 1100.00 zł PROMOCJA DLA NASZYCH SŁUCHACZY I ABSOLWENTÓW 750,00 zł

W cenę kursu wliczono wszystkie materiały szkoleniowe, kawę, herbatę

Czas trwania: 24 h dydaktycznych

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJĄCY CZĘŚĆ TEORETYCZNO – PRAKTYCZNĄ :.
Praktyce poświęca się maksymalną ilość czasu.

Część teoretyczna obejmuje:
– Mezoterapia – zabieg Medycyny Estetycznej dla kosmetyczek i kosmetologów
– Regulacje prawne
– Formularz Świadomej Zgody
– Wymagania sanitarne dla gabinetów wykonujących zabieg mezoterapii igłowej
– Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
– Techniki zabiegowe( omówienie iniekcji za pomocą pistoletu oraz igły i strzykawki)
– Pielęgnacja w domu
– Preparaty stosowane w Mezoterapii Igłowej
– Omówienie koktajli zabiegowych
Część praktyczna obejmuje :
– Ostrzykiwanie za pomocą pistoletu – praktyka na modelce
– Ostrzykiwanie za pomocą igły i strzykawki metodą napage, liniową – praktyka na modelce
– Miejsca iniekcji – twarz, szyja, dekolt, skóra głowy, uda, brzuch.
– Pytania

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Centrum Kształcenia CANOVA oraz zaświadczenie MEN.
centrum kształcenia Canova Ponieważ piękno jest pożądane

Program nauczania jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o.o. i podlega ochronie zgodnie z ustawą o „prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.

www.canova.pl