aDSC_1096              aDSC_0324

Kwalifikacja OGR.01  Wykonywanie kompozycji florystycznych   

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.                                                                                                                     

GALERIA PRAC FLORYSTYCZNYCH NASZYCH SŁUCHACZY

Florystyka to sztuka tworzenia z kwiatów i roślin różnorodnych kompozycji ,projektowanie bukietów oraz wiązanek. Kwiaty towarzyszą nam przez całe życie aż do śmierci. Wręczamy je w różnych okolicznościach, a często również bez specjalnej okazji. Zawsze budzą radość, tworzą dobrą atmosferę w stosunkach między ludźmi. Florysta to osoba, która potrafi dostrzec i wykorzystać walory estetyczne roślin i kwiatów i stworzyć niepowtarzalne dzieła.

Nauka w  Szkole Policealnej CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce, podstawy florystyki, dzieje dekoracji roślinnych, język obcy zawodowy,  kompetencje personalno-społeczne, organizacja pracy małych zespołów, stylizacja florystyczna, podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Dla słuchaczy naszego Studium Florystycznego CANOVA, w Krakowie którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oferujemy program rozszerzony o zajęcia z DECOUPAGE.

Zawód florysty stwarza szerokie możliwości pracy. Szkoła Policealna CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną ale także  praktyczną,którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa dwa  semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym FLORYSTA.

Poszukiwani są floryści z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !!!

Perspektywy pracy

  • kwiaciarnia
  • pracownie florystyczne
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • hotele
  • firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

www.canova.pl

 FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY